Uw woning laten taxeren? Maak hier snel een afspraak taxeren

Stap 1: Vraagprijs bepalen

Een goede prijs voor uw woning is belangrijk. Niet te laag, maar ook niet te hoog. Daarom komt VeldhuizenKoot Makelaars bij u thuis om de woning te bekijken. Wij letten dan op de ligging en de technische staat van uw woning. Ook willen wij financiële zaken zoals servicekosten, gemeentelijke belastingen of erfpacht van u weten. Belangrijk is de informatie over eventuele gebreken. U kunt daar – indien u dat niet meldt – door de koper achteraf op worden aangesproken. Via de NVM-database voor woonobjecten controleren wij verder de marktprijzen van vergelijkbare woningen in de omgeving. Ook krijgt u advies over het verplichte energielabel. Op basis van al deze informatie krijgt u van ons een uitstekend advies over een realistische vraagprijs.

Stap 2: Het publiciteitsplan opstellen

Goede marketing is bij woningverkoop heel erg belangrijk. Afhankelijk van uw wensen en budget stelt VeldhuizenKoot Makelaars een uitgekiend publiciteitsplan op, waarbij kan worden geadverteerd in diverse media. Er wordt uiteraard ook gebruik gemaakt van de zogenaamde Nieuwe Media (sociale netwerken).
Uw woning wordt door ons aangemeld in de NVM-database voor woonobjecten. Hierdoor worden automatisch alle NVM-makelaars op de hoogte gesteld van uw aanbod. Uw woning wordt ook op www.funda.nl geplaatst. Funda is al jarenlang de grootste en best bezochte woningsite van Nederland.

Stap 3: De woning gereed maken voor de verkoop

U zorgt er natuurlijk voor dat uw woning er netjes bij staat. VeldhuizenKoot Makelaars zal u hierbij zo nodig adviseren. Potentiële kopers moeten het gevoel hebben dat het prettig wonen is in uw woning. Verhelp kleine mankementen, bijvoorbeeld een lekkende kraan, een klemmende deur en een raam met een barst. Zorg ook dat de tuin er uitnodigend uitziet. VeldhuizenKoot Makelaars bied ook verkoopstyling als service. U kunt dan tegen geringe kosten interieur- en tuinadvies krijgen om uw woning nog beter te presenteren.

Stap 4: De bezichtiging

VeldhuizenKoot Makelaars coördineert en begeleidt de bezichtigingen. In overleg met u en de kandidaat-kopers, stellen wij een tijdstip vast. Zelf hoeft u niet bij een bezichtiging aanwezig te zijn. Het is zelfs beter van niet. Onze ervaring leert dat kijkers vaak meer vragen stellen als u er niet bij bent. Bovendien durven ze meer te zeggen en brengen ze eventuele onduidelijkheden gemakkelijker naar voren.
De bezichtiging biedt ons een goede gelegenheid te achterhalen waarom de kandidaat-koper geïnteresseerd is in juist uw woning en waar aanvullende vragen liggen. Deze informatie kan belangrijk zijn voor het bepalen van de strategie in de vervolgfase en uiteraard bij latere onderhandelingen. VeldhuizenKoot Makelaars brengt direct na een bezichtiging altijd verslag aan u uit over het resultaat. Kloppen potentiële kopers toch direct bij u aan, verwijs ze dan altijd naar VeldhuizenKoot Makelaars. Zo loopt u niet het risico dat er verschillende afspraken worden gemaakt.

Stap 5: De onderhandelingen

Voor de onderhandelingen kunt u vertrouwen op VeldhuizenKoot Makelaars. Door onze ervaring weten wij niet alleen wat uw woning minimaal moet opbrengen, maar ook hoe u er zoveel mogelijk voor kunt krijgen. Wanneer er meerdere bieders zijn, voorkomt VeldhuizenKoot Makelaars dat u (kostbare) fouten maakt. Daarom stellen wij samen met u vooraf vast welke biedingstactiek u het best kunt volgen.
Vaak gaat een bod van een koper gepaard met zogenaamde ontbindende voorwaarden. Op basis hiervan kan de koopovereenkomst worden ontbonden. Bijvoorbeeld als de koper de financiering niet rond kan krijgen, geen huisvestingsvergunning kan krijgen of als er een negatieve uitkomst van een bouwkundig advies is. Naast deze voorwaarden maakt u met de koper ook afspraken over de datum van levering en de zaken die achterblijven in de woning, al dan niet tegen een aanvullende vergoeding. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de gordijnen, de vloerbedekking of bepaalde verlichting. Ook hierbij zal VeldhuizenKoot Makelaars u adviseren en ondersteunen.

Stap 6: De ondertekening van de koopakte

Wanneer u en de koper overeenstemming bereiken over de prijs, wordt de koopovereenkomst opgesteld. Hierin worden de gemaakte afspraken schriftelijk bevestigd. Lees de akte zorgvuldig door en zet pas uw handtekening als alles volgens u juist is weergegeven. Schroom ook niet VeldhuizenKoot Makelaars nadere uitleg te vragen als iets u niet duidelijk is. VeldhuizenKoot Makelaars informeert u uitgebreid over uw rechten en plichten. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.
Als alle handtekeningen zijn gezet, is de koopovereenkomst gesloten. De koper ontvangt een afschrift van de akte. Vanaf dat moment heeft de koper nog drie dagen wettelijke bedenktijd, waarin zij alsnog van de aankoop kunnen afzien. Eveneens kan het koopcontract nog ontbonden worden op basis van de ontbindende voorwaarden die erin staan.

Stap 7: Naar de notaris

VeldhuizenKoot Makelaars zorgt ervoor dat de ondertekende koopakte en alle relevante stukken samen met een kopie van uw rijbewijs of identiteitsbewijs aan de notaris worden aangeleverd. Zodra de notaris de koopakte heeft ontvangen, stelt hij een datum en een tijdstip vast voor het ondertekenen van de akte van levering. Een aantal dagen voor de levering krijgt u van de notaris een concept van de leveringsakte en een nota van afrekening. VeldhuizenKoot Makelaars controleert daarbij of de gegevens kloppen.

Houd er rekening mee dat de koper het recht heeft vóór levering uw woning te inspecteren om te zien of alles in de afgesproken staat wordt achtergelaten. Op de dag van levering gaat u -samen met VeldhuizenKoot Makelaars- naar de notaris. U bent officieel geen eigenaar meer van de woning wanneer u de akte van levering bij de notaris hebt ondertekend en deze is ingeschreven bij het Kadaster.

Op het tijdstip dat daarvoor is vastgesteld in de leveringsakte, betaalt de koper de koopsom en, als dat van toepassing is, de prijs voor de roerende zaken die u achterlaat. De notaris zorgt voor de afrekening van de zakelijke lasten zoals de onroerendezaakbelasting en de waterschapslasten.
Daarnaast regelt hij de aflossing van de eventuele lopende hypotheek op uw woning en de betaling van de rekening aan VeldhuizenKoot Makelaars. Het saldo dat overblijft, maakt de notaris over op uw rekening. U ontvangt dit nadat de akte is ingeschreven in het Kadaster. Dit is meestal één werkdag na de levering.

Stap 8: Heeft u nog vragen?

De dienstverlening van VeldhuizenKoot Makelaars stopt niet nadat u bij de notaris bent geweest. Heeft u nog vragen, zijn er zaken waar u tegenaan loopt of gaan er dingen anders dan u had verwacht? Neem dan gerust contact met ons op. Wij begrijpen wat uw woning u waard is. En u bent het waard dat wij er alles aan doen om ervoor te zorgen dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Pas dan zijn wij het ook. We horen graag van u!