Uw woning laten taxeren? Maak hier snel een afspraak taxeren

U heeft de nieuwe WOZ-waarde van uw woning per 1 januari van dit jaar ontvangen. U vraagt zich af of de opgegeven waarde-ontwikkeling wel reëel is geweest. Dus bent u op zoek naar cijfers, die iets zeggen over de waarde-ontwikkeling van woningen.

De NVM biedt u een overzicht van de prijsontwikkeling in de periode tussen 1 januari vorig jaar en 1 januari dit jaar, uitgesplitst naar type woning en NVM Regio-indeling. Hiermee krijgt u een indicatie hoe de prijs van een bepaald type woning in een bepaalde regio zich ontwikkeld heeft.
Let op, dit overzicht geeft slechts een indicatie van hoe de prijzen zich hebben ontwikkeld en geeft geen uitsluitsel over individuele woningen.

Bent u op zoek naar specifiekere onderbouwing met betrekking tot de waardering van uw eigen woning, neem dan gerust contact met ons op.